Hydraulické detektory vůlí

Nezbytnou součástí kompletního servisu vozidla je kontrola přední nápravy vozidla. Nejvyužívanějšími nástroji pro tento úkon jsou hydraulické detektory vůlí s pohyblivými deskami, určenými pro samotné testování. Splnění přísných bezpečnostních norem je zaručeno výchozím materiálem pro výrobu testovacích desek – pozinkovanou ocelí.