Doprava a Platba

Doprava

U zvedáků nabízíme dopravu, montáž, revizi za jednotnou cenu po celé ČR za 4000,- Balíčky posíláme většinou za 120 Kč bez DPH + 30 Kč bez DPH dobírka
Větší balíčky za 250-400 Kč bez DPH
Stroje na paletách za 1000-3000 Kč

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Přečtěte si pečlivě naše platební podmínky, předejdeme tak vzájemně případným nedorozuměním.

Veškeré opravy a revize zvedáku se platí ihned, v hotovosti na místě našim technikům.

Cena revize zvedáku: 650,- Kč bez DPH

Cena dopravy: je počítána z Třebíče na dané místo opravy / revize, 1 km = 10,- Kč bez DPH

Objednané zboží je možno platit fakturou:

1) ihned v hotovosti – na místě našim technikům

2) před montáží zařízení převodem

3) zálohou ve výši 50 {7de90da89a2c59a6c9b945c755dc22e708cc29f04dff42728e4e89a36133fbab} z celkové částky zakázky v hotovosti / převodem a doplatkem v hotovosti na místě našim technikům / po dohodě předem převodem.

 

CENA DOPRAVY, MONTÁŽE, REVIZE ZVEDÁKU I ZAŠKOLENÍ OBSLUHY na NAŠE ZVEDÁKY je po celé ČR účtována částkou 4 000,- + DPH

MONTÁŽ A REVIZE ZVEDÁKU od jiného dodavatele je účtována částkou 5 000,- + DPH, doprava je účtována sazbou 10,-/km + DPH

Montáž zařízení nezahrnuje stavební úpravy, připojení na zdroj el. energie a revize elektro.

U nového zboží nabízíme možnost leasingu.

PODMÍNKY MONTÁŽE

Zde se dočtete několik důležitých informací týkajících se instalace zvedáku…

Všeobecné podmínky pro instalaci zvedáku:

Zvedák musí být instalován na ploché, vodorovné podlaze tak, aby byl schopen snášet zatížení přenášené na opěrnou plochu. Tloušťka vrchního betonu 10 cm a podkladové vrstvy minimálně 15 cm (u bezzákladnových zvedáků 40 cm). Třída betonu R´bk 250 nebo vyšší. Horní a dolní výztuž z svárové, přizpůsobitelné sítě o průměru 4/150 mm, s mřížkou do 250 mm. V případě již existující podlahy, u níž není možné s jistotou ověřit její vlastnosti, je zapotřebí vytvořit základový odlitek.

 

Vždy je dobré se předem informovat u našich techniků, jaký povrch dílny bude konkrétní zvedák potřebovat!

 

Instalační prostor musí mít dostačující osvětlení, nesmí být vystaven nevhodným klimatickým podmínkám. Zvedák nesmí být ohrožován pohybem ostatních strojů. V místě instalace  se nesmí skladovat explozivní, korozivní a toxické materiály. Tento prostor by měl být prostor s možností dostatečného větrání, bez znečišťujících, kontaminačních látek v ovzduší. Je potřeba jej zvolik tak, aby pracovník z místa ovládání zvedáku mohl sledovat zvedák samotný, jeho okolní prostředí a zabránit tak vstupu nepovolaným osobám a výskytu nebezpečných předmětů.

Montáž zařízení nezahrnuje stavební úpravy, připojení na zdroj el. energie a revize elektro. Tyto jsou závislé na místních podmínkách a jsou plně v kompetencí zákazníka. Před montáží je nutné připravit podmínky pro montáž dle požadavků našich odborných pracovníků.

 

CENA DOPRAVY, MONTÁŽE, REVIZE ZVEDÁKU I ZAŠKOLENÍ OBSLUHY na NAŠE ZVEDÁKY je po celé ČR účtována částkou 4 000,- + DPH

MONTÁŽ A REVIZE ZVEDÁKU od jiného dodavatele je účtována částkou 5 000,- + DPH, doprava je účtována sazbou 10,-/km + DPH